Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 08 2015

dominatrix

(Po przeczytaniu, polecam uczynić to samo... od końca.)

zapomniałem
o tobie
już dawno
choć
nieszczęściem
jesteś
nie dla mnie
twoje serce
które kocha
serce moje
bez sensu
wszystko jest
to nienormalne.

— Mateusz Szulc 'Czytane niestandardowo'
Reposted fromkonwalia konwalia viacytaty cytaty
dominatrix
Ale wie pan: te niewysłane listy to tak cholernie długo idą.
— Marek Hłasko, W dzień śmierci jego.

September 14 2014

dominatrix
Chcę być jego żoną, chcę być jego dziwką.
Reposted fromteatrlalek teatrlalek
dominatrix
1440 cf0c 390
Reposted frommixtura mixtura viaedenpath edenpath

September 12 2014

dominatrix
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
Reposted fromherside herside viacrambie crambie

August 31 2014

dominatrixKiedyś wszystko będzie dobrze.

Będziesz spała wtulona we mnie.

Będzie nam ciepło i bezpiecznie.

Tylko raz na jakiś czas

wymknę się z łóżka w środku nocy.

Zapalę papierosa stojąc na balkonie

i zapłaczę.

Deszcz zapłacze razem ze mną

próbując zasłonić

moją smutną twarz

Niebo zagrzmi

próbując zagłuszyć

moje łzy.

Moje setne

ciche

samobójstwo.

— LittleJack.soup.io
Reposted fromMilyMlodyCzlowiek MilyMlodyCzlowiek viapoezja poezja

August 30 2014

dominatrix
Jak to możliwe, dziwna dziewczyno, że jesteś tak wieloma kobietami dla tylu ludzi?
— Sylvia Plath
Reposted frominpassing inpassing viay-xcv-y y-xcv-y

August 22 2014

Bądź przy mnie blisko
bo tylko wtedy
nie jest mi zimno

chłód wieje z przestrzeni

kiedy myślę
jaka ona duża
i jaka ja

to mi trzeba
twoich dwóch ramion zamkniętych
dwóch promieni wszechświata

— Halina Poświatowska (via kapsel-od-heinekena)
Reposted fromsoultraveling soultraveling vialugola lugola
dominatrix
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna dla "Zwierciadła" | sierpień 2014
Reposted fromwithout without vialugola lugola
dominatrix
Cier­piące ko­biety przy­wiązują się do człowieka szyb­ciej, moc­niej i na dłużej. 
— Janusz L.Wiśniewski
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viagreymouse greymouse
dominatrix
Wykonywać razem takie proste czynności. Czytać razem książki, słuchać muzyki, chodzić po bułki, grabić liście z podwórka. I przytulać się. Tak często. I tak mimowolnie. 
— marzmy więc.
Reposted fromkonfetka konfetka viagreymouse greymouse
dominatrix
Prawdopodobnie zawsze już będziesz mnie zachwycać.
Reposted fromimponderabilia imponderabilia viagreymouse greymouse
dominatrix
Czerwień kobiecych warg jest po to, żeby nie było na nich znać krwi, wyssanej przy pocałunkach.
— Stanisław Lem
dominatrix
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa... 
dominatrix
A jednak potrzeba mi twoich słów i trzeba twojej pamięci. Pamiętaj o mnie, dobrze? Może będę się mniej bała, może będę usypiała spokojniej.
— Halina Poświatowska "Opowieść dla przyjaciela"
dominatrix
dominatrix
dominatrix
Dam się poznać w całości jedynie komuś, kto będzie tego pragnął z całych sił.
Reposted frompassionative passionative viawerterowska werterowska
dominatrix
1773 22e6 390
and who you are? 
Reposted frombe-yourself be-yourself viawerterowska werterowska
Donoszę ci że rano wstałem
i nie ma niczego tu
na co chciałbym spojrzeć.
— Jerzy Grupiński
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viawerterowska werterowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl